Wednesday, 2 January 2013

ALAMAT PORTAL PELAJAR


PORTAL PELAJAR
ALAMAT TERBARU:
SILA BERURUSAN DENGAN SEGERA

*Sila buat perubahan Group sendiri di Portal Pelajar. Pilih COURSE REGISTRATION - Klik EDIT pada bahagian ACTION - Tukar Group.

No comments:

Post a Comment